72 56 52 64 // ung@fredensborg.dk

Fredensborg Kommunale Elevråd

Ungfredensbog er stolte tovholdere for Frendensborgs Kommunale Elevråd.

Fredensborg Kommune har siden 2013 haft et fælles kommunalt elevråd.

Elevrådets repræsentanter er talerør for eleverne i kommunen. De har mulighed for at komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget og at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål.
Fredensborg Kommune har et tæt samarbejde med foreningen Danske Skoleelever om at være en Elevvenlig Kommune.

Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere.

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedrørende politiske beslutninger.

I august måned vælges det kommende skoleårs repræsentanter.

De valgte repræsentanter mødes i starten af september til en introdag, hvor de konstituere, vedtægter revideres og grundstenene til den kommende årsplan lægges. 
Derudover er det en dag hvor eleverne skal lære hinanden at kende.

Det kommunale Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne i Fredensborg Kommune og er uafhængigt af politiske organisationer, men tilknyttet elevorganisationen DSE, Danske Skoleelever.  

Der er valgt to repræsentanter fra hver skole for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det kommunale Elevråd går enten i 6., 7., 8. eller 9. klasse

På linket kan I se Demokraticampen 2022, hvor Hverdagsdiskrimination var emnet, som blev gennemarbejdet.

Demokraticamp 2022

Vedtægter FKE, revideret d. 27. oktober 2021.pdf