72 56 52 64 // ung@fredensborg.dk

Fredensborg Kommunale Elevråd

FKE vinder 'Årets Elevvenlige Kommune 2024'

Markus og Josephine fra FKE sammen med to repræsentanter fra Danske Skoleelever.

 

Begrundelse for prisen - fra Danske Skolelever:

Fredensborg Kommunes Fælleselevråd modtager prisen som ”Årets Elevvenlige Kommune 2024” af Danske Skoleelever. Prisen tildeles på baggrund af fælleselevrådets aktiviteter, politiske arbejde og deres kamp for bedre elevinddragelse og -demokrati i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Fælleselevråd har udvalgt og arbejdet med deres to mærkesager, stop diskrimination og flere vandposter på skolerne. Arbejdet med mærkesagerne har foregået i to projektgrupper. I arbejdet med at sætte fokus på diskrimination lavede projektgruppen en kampagnefilm, som blandt andet er blevet vist på den årlige demokratidag.

Demokratidagen var derudover fyldt med oplæg, workshops og velkomsttale fra borgmesteren. Blandt workshopsne var blandt andet Danske Skoleelever, Normstormerne og Rapolitics at finde.

Fælleselevrådet har formået at styrke fællesskabet gennem et øget fokus på dette. Dette ses blandt andet i planlægningen og afholdelsen af hyggeaftenener, hvor fælleselevrådet mødtes og spiste aftensmad sammen, samt dyrkede de sociale relationer i fælleselevrådet.

Fælleselevrådet har skabt relationer på tværs ved at have forskellige aktører med til demokratidagen såvel som at have bidraget aktivt til det kommunalpolitiske arbejdesåsom forvaltningens kommende plan for børn og unge, deltagelse ved udvalgsmøder, byrådsmøder og fælleselevrådets igangværende arbejde med at gennemgå 2030 planen, som skal sikre bedre trivsel for unge i kommune.

Danske Skoleelever siger stort tillykke til Fredensborg Fælleselevråd og Fredensborg Kommune med titlen som Årets Elevvenlige Kommune 2024. 

 

Hej FKE'er

I er alle inviteret til at være med på Trivselsforum.

Temaet på mødet er unges trivsel, så jers stemme er VILDT VIGTIG - det er jer det handler om. Så kom og vær med til en snak om hvad vi kan gøre bedre i fremtiden. 

VIGTIGT: Meld til Tinne på SMS 24608948 om I kan være med til mødet.

 

 

 

Film fra Demokratidag 2024, planlagt og afviklet af FKE - Fredensborgs Kommunale Elevråd

Over 100 unge fra Fredensborg Kommunes elevråd, var samlet til en dag under temaet Ungekultur og trivsel. Dagen var arrangeret - og blev afviklet af FKE- Fredensborgs Kommunale Elevråd. Tak til alle jer unge der var med til at gøre dagen virkelig fed, og til kommunalpolitikere der deltog i workshops og paneldebat. Mon ikke vi ses til Demokratidag igen i 2025.

Tak til Daniel fra Grundtvig Productions for film og klippearbejde. https://www.grundtvigproductions.com/

 

STOP diskrimination - kampagnefilm af FKE - Fredensborgs Kommunale Elevråd 2024

Denne film er lavet af FKE - Fredensborg Kommunale Elevråd, som en del af den kampagne FKE arbejdede med i skoleåret 2024. "Det kan godt være det bare er for skov, men husk at tage hensyn alligevel. Det er ikke sjovt for alle" Idé, film, skuespil og klipning: Selma, Holger, Mynte, Kalle, Mille, Karen, Markus & Josephine - FKE 23/24

 

OM FKE - Fredensborg Kommunale Elevråd

Ungfredensbog er stolte tovholdere for Frendensborgs Kommunale Elevråd.

Fredensborg Kommune har siden 2013 haft et fælles kommunalt elevråd.

Elevrådets repræsentanter er talerør for eleverne i kommunen. De har mulighed for at komme i dialog med politikerne i Børne- og Skoleudvalget og at beskæftige sig med overordnede politisk-strategiske spørgsmål.
Fredensborg Kommune har et tæt samarbejde med foreningen Danske Skoleelever om at være en Elevvenlig Kommune.

Formålet er at gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet og skabe aktive og engagerede elever, der på sigt bliver aktive og engagerede samfundsborgere.

Eleverne diskuterer og arbejder med muligheder og problemstillinger, der er af fælles interesse på tværs af skolerne i kommunen. De tager initiativ til arrangementer for kommunens elever og er elevernes repræsentanter ved større arrangementer. Yderligere kan de inddrages ved større og vedrørende politiske beslutninger.

I august måned vælges det kommende skoleårs repræsentanter.

De valgte repræsentanter mødes i starten af september til en introdag, hvor de konstituere, vedtægter revideres og grundstenene til den kommende årsplan lægges. 
Derudover er det en dag hvor eleverne skal lære hinanden at kende.

Det kommunale Elevråd består af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolerne i Fredensborg Kommune, samt de private skoler i kommunen og er uafhængigt af politiske organisationer, men tilknyttet elevorganisationen DSE, Danske Skoleelever.  

Der er valgt to repræsentanter fra hver skole for to år ad gangen. Der er hvert år udskiftning af den ene repræsentant.

Eleverne i det kommunale Elevråd går enten i 7., 8. eller 9. klasse

Ovenfor kan I se Demokratidagen 2024, der blev planlagt og afviklet af FKE.

 

Vedtægter FKE, revideret d. 27. oktober 2021.pdf

 

 

 

Film fra Demokratidag, 12. marts 2024.