Meningen med livet

 

Paneldebat arrangement for eksempelvis en hel årgang.
Ungfredensborg stiller det største spørgsmål af dem alle – nemlig hvad er: Meningen med livet

Til at komme rundt om det spørgsmål inviterer Ungfedensborg en række personer med meget forskellige baggrund, til at komme med deres personlige bud på hvad svaret kan være. Det vigtigste for os er, at eleverne er med i udvælgelsesprocessen af debattørerne. Det kan f.eks. være personer med forskellige baggrund såsom: Kunstner, Professor, Iværksætter, Hospice patient/døende, YouTube fænomen, Imam Ateist, Hjemløs, Jordemor, Læge uden grænse, tidligere kriminel.

Selve arrangementet vil forløbe således, at vi kommer en ordstyrer og 4 panelgæster ud til jeres skole. Vi starter med, at hvert medlem af panelet får 5-6 min til at komme med deres bud på hvad meningen med livet kunne være. Herefter er der mulighed for at komme med spørgsmål fra eleverne, hvoraf nogle gerne skal være forberedt på forhånd. Her skal meninger mødes og brydes. Her skal der være plads til forskelligheder og ligheder. Her er der plads til dialog og forundring.

Kontakt koordinator Julie Falholt på tlf. 21191278 for mere info om pris og booking af paneldebatten.