72565264 // ung@fredensborg.dk

SSP

De opsøgende medarbejdere fra SSP har en vigtig funktion i dagligdagen for børn, unge og familier i Fredensborg Kommune.

Medarbejderne fra Opsøgende Team arbejder tæt sammen med skolerne og kan ofte træffes der. 

Opsøgende Team:

  • er hjælpsomme voksne, som du kan snakke med 
  • hjælper dig med at løse problemer og konflikter
  • motiverer dig til at skabe muligheder og forandringer i dit liv
  • har et stort netværk, der kan hjælpe dig videre

Hvis du som ung har problemer eller bekymringer, eller hvis du som forælder eller myndighedsperson er bekymret for en ung, kan du kontakte Opsøgende Team, som gerne vil hjælpe dig.
Vi rådgiver borgere såvel som professionelle og samarbejdspartnere i spørgsmål omkring kriminalitetsforebyggelse, og kan skabe brobygning til andre kommunale tilbud og muligheder.

Nogle af de opgaver vi varetager er:

  • Konfliktmægling.
  • Håndtering af borgerhenvendelser
  • Håndtering af henvendelser fra skoler og institutioner
  • Sparring omkring specifikke undervisningstemaer som alkohol og tobak, misbrug og netetik
  • Deltagelse på forældremøder om emner som alkohol, tobak og netetik – herunder forældresamarbejde.


Samarbejdspartner?

Hvis du er en af vores samarbejdspartnere, kan du finde information i vores folder. Hent folderen her 


Kontakt os

SSP kan kontaktes via telefon 41 95 45 43 (vagttelefon i Rådhusets åbningstid).

SSP-teamleder Vicki Salberg, kan kontaktes på 25 42 18 14 eller på vics@fredensborg.dk

 


}